Пътуванията с цел награда и поощряване са едни от най-важните методи за изразяване ефективността и лоялността към служителите на Вашата компания. Инсентив пътуванията са оценка за отлично свършена работа, което би могло да бъде стимул за бъдещи успехи.

КАЛИНИ може да Ви предложи разнообразни идеи за индивидуални и групови инсентив пътувания в България и чужбина.

Подарете пътуване, подарете емоции, подарете вдъхновение!

РАЗЛИЧНИ! ДОКАЗАНИ! ЕФЕКТИВНИ!

Ние можем! Свържете се с КАЛИНИ!

Изпратете запитване
Калини