КАЛИНИ има богато портфолио от свои тиймбилдинг програми, което ни дава възможност за адаптирани варианти на съществуващите, съобразени с Вашите желания и нужди.

  • Изследваме профила на Вашата фирма: брой на участниците, съотношение мъже – жени, възрастова структура.
  • Поставяме цели, които трябва да бъдат постигнати и в зависимост от тях тиймбилдингът може да бъде в различна степен забавно, енергизиращо, сплотяващо и мотивиращо събитие.
  • Постигаме максимални резултати чрез оригинален подход и конкурентни цени.

Нашите тиймбилдинг програми включват:

  • Спортни активности и креативна част
  • Разделяне по произволен начин на отбори
  • Възможност за специална комуникативна ситуация, в която участниците избират своята стратегия, всички се изявяват, допълват, мотивират, доказват в стремежа си да са по-добри
  • Комбинация от спорт и умствени предизвикателства чрез логически задачи, загадки и креативни елементи

Нашият стремеж е различните видове тийм билдинг програми да водят до една по-добра екипна ефективност, комуникация, сътрудничество, мотивация, които са предпоставка не само за непосредствен, но и дългосрочен резултат в тази посока.

Всяка една от нашите тиймбилдинг програми може да бъде адаптирана за Вашите цели и да се съобрази с бюджетната рамка на събитието.

Ако Вие имате различна идея за тиймбилдинг и я споделите с нас, ние ще направим за Вас индивидуална програма.

Калини